Kotipelto on 27 asuntoa käsittävä asumispalveluyksikkö Turengissa. Kotipellossa on 19-paikkainen palveluasumispuoli ja 8 asuntoa sisältävä dementiayksikkö. Molempien puolien asunnot ovat vuokra-asuntoja. Asukkaat asuvat omissa kodeissaan, jotka itse sisustavat ja kalustavat omilla huonekaluilla. Asunnoissa on valmiina hoivasängyt.

Kotipellossa asutaan turvallisesti ja kodikkaasti ammattitaitoisen ja osaavan henkilökunnan sekä omaisten avulla. Toimintamme periaatteet ovat asukaslähtöisyys ja yksilöllisyys hoitotyössä. Käytämme kuntouttavaa työotetta, jossa tuetaan asukkaita aktiiviseen omatoimisuuteen kunkin kykyjen ja taitojen mukaan.

Henkilökunta auttaa, ohjaa ja tukee asukasta arjessa. Annamme hyvää ja kattavaa perushoitoa. Tavoitteena on tarjota viihtyisä ja rauhallinen koti, jossa voi toimia omien voimavarojensa ja toiveidensa mukaisesti. Kiireetön yhdessä olo ja avoin ilmapiiri takaavat inhimillisen elämän toteutumisen mielekkäällä tavalla. Päivät Kotipellossa koostuvat yhdessäolosta ja arjen askareista. Vietämme muistelu- ja lukuhetkiä. Laulamme, kuuntelemme musiikkia ja katselemme elokuvia. Sään salliessa vietämme aikaa ulkoillen aidatulla sisäpihalla.

Terveyskeskuslääkäri käy Kotipellossa kerran viikossa ja myös tarvittaessa. Lääkkeet asukkaat ostavat itse. Kotipellon asukkaiden ANJA-annosjakelulääkkeet tilataan Tavastilan apteekista.

Asumispalvelun kuukausimaksu koostuu kiinteästä vuokrasta ja nettotuloihin perustuvasta asiakasmaksusta. Asiakasmaksu sisältää hoivan, asukkaiden turvapuhelimen, pyykkihuollon ja kotien siivouksen. Hoiva- ja hoitotyöhön sisältyy asukaslähtöinen hoidonsuunnittelu kuntouttavan hoitotyön keinoin.

Asukas on oikeutettu hakemaan Kelan eläkkeensaajan hoitotukea, asumistukea ja kunnan myöntämää kuljetustukea. Henkilökunta auttaa etuuksien hakemisessa tarvittaessa.

Lisätietoa

Kotipellon maksuperusteet 2022

Omavalvontasuunnitelma 2022

Kotipelto

asumispalveluyksikkö
Asumispalvelut, Ikääntyneiden palvelut, Kotipelto
Tapailankuja 4 B, 14200 Turenki

Peltonen Marika

palvelupäällikkö
Asumispalvelut, Ikääntyneiden palvelut, Kotipelto, Tapailakoti

laitos- ja tilapäishoito,

Tapailanpiha 11, 14200 Turenki