Elsakoti on 30 asuntoa käsittävä asumispalveluyksikkö Tervakoskella. Janakkalan kunta ostaa Janakkalan Elsa ja Pauli Kodit Oy:ltä Elsakodin hoivapalvelut ja kunta on vuokrannut Elsakodin tilat.

Terveyskeskuslääkäri käy kerran viikossa Elsakodilla ja häneen saa yhteyden tarvittaessa. Asukkaat kustantavat lääkkeet itse. Elsakodin asukkaiden lääkkeet tilataan Tavastilan apteekista.

Asumispalvelun kuukausimaksu koostuu vuokrasta ja nettotuloihin perustuvasta asiakasmaksusta. Asiakasmaksu sisältää hoivan, asukkaiden ateriat, turvapuhelimen, pyykkihuollon, kotien siivouksen. Hoiva- ja hoitotyöhön sisältyy asukaslähtöinen hoidonsuunnittelu kuntouttavan hoitotyön keinoin.

Asukas on oikeutettu hakemaan Kelan eläkkeensaajan hoitotukea, asumistukea ja kunnan myöntämää kuljetustukea. Henkilökunta auttaa etuuksien hakemisessa tarvittaessa.

Lisätietoja

Elsakoti

asumispalveluyksikkö
Asumispalvelut, Elsakoti, Ikääntyneiden palvelut
Kivimiehentie 4, 12400 Tervakoski

Lampela Katja

palvelupäällikkö
Asumispalvelut, Elsakoti, Ikääntyneiden palvelut
Kivimiehentie 4, 12400 Tervakoski