Palvelutarpeen arviointi tehdään palvelujen ja tukitoimien järjestämiseksi ikääntyvälle ja vammaiselle kuntalaiselle, jonka toimintakyvyssä havaitaan heikkenemistä tai hän itse kokee haasteita kotona selviytymisessä. Arviointi voi käynnistyä asiakkaan tai omaisen yhteydenotosta tai pyynnön voi tehdä terveydenhuollon tai muu ammattilainen esimerkiksi laitoksista kotiutuessa tai kotiutusta suunniteltaessa.

Palvelutarpeen arviointi pyritään tekemään viivytyksettä. Lakisääteinen palvelutarpeen arviointi tehdään vähintään seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta. Palvelutarve arvioidaan pyydettäessä iästä riippumatta.

Arvioinnin voi toteuttaa Ikääntyneiden ja vammaisten palvelujen palveluohjaaja, terveydenhoitaja, muistihoitaja tai arviointitiimin sairaanhoitaja. Palvelutarpeen arvionti tehdään kotikäynnillä asiakkaan omassa arkiympäristössä. Asiakkaalla on mahdollisuus pyytää läheistään mukaan arviointitilanteeseen. Palvelu on maksutonta.

Arviointitilanteessa tavoitteena on tunnistaa asiakkaan voimavarat, toimintakyky ja yksilölliset tarpeet sekä luoda kokonaisvaltainen näkemys tilanteesta sekä kuntoutumisen mahdollisuuksista. Arvioinnin avulla tunnistetaan riskitekijät ja tuetaan asiakkaan omaehtoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä itsehoitoa. Jos asiakkaalla ilmenee tarve säännöllisiin hoitajan toteuttamiin käynteihin, käynnistetään palvelutarpeen arvioinnista kotihoidon arviointijakso.

Lisätietoa eläkeläisten tuista

Asiakasohjaus

Ikääntyneiden asiakasohjaus
Asiakasohjaus, Ikääntyneiden palvelut, Kotihoito

Soittoajat:

ma-pe
klo 9-14

la-su
ei tavoitettavissa

Tapailanpiha 7 B, 14200 Turenki