Arviointijaksolle voi ohjautua kuntalainen, jonka toimintakyky on laskenut tai hän akuutin sairastumisensa jälkeen tarvitsee sairaalasta kotiutumisen, kotona asumisen ja hoidon tueksi käyntejä kotiin. Arviointijaksolle ohjaudutaan kotona tehtävän palvelutarpeen arvioinnin tai kotiutumistilanteessa sairaalassa pidetyn hoitoneuvottelun kautta.

Pääsääntöisesti arviointijakso kestää n. kaksi viikkoa. Palvelun sisältö ja käyntien määrä arvioidaan yksilöllisesti ja asiakaskohtaisesti kirjaten suunnitelma potilastietojärjestelmään. Käyntien määrää seurataan ja muutetaan tarvittaessa jakson aikana. Palvelu sisältää suunnitelman mukaisen voinnin seurannan, päivittäisistä toimista huolehtimisen tuettuna, lääkehuollon toteuttamisen ja vaikutusten seurannan, hoidon jatkuvuudesta huolehtimisen, ohjauksen / neuvonnan sekä ravitsemuksesta huolehtimisen. Sairaanhoidolliset tehtävät toteutetaan lääkärin ohjeiden mukaisesti sairauden vaiheen edellyttämällä tavalla. Käynneillä toimintakykyä arvioidaan haastattelun ja erilasten mittareiden avulla sekä tuetaan kuntoutumista edistävällä työotteella. Palveluun sisältyy tarvittaessa fysioterapeutin arviointi.

Palvelun päätteeksi tehdään moniammatillisen arvioinnin perusteella kattava suunnitelma tarpeellisten palveluiden ja kuntoutustoimien käynnistämiseksi.

Palvelutarpeen arviointikäynti on asiakkaalle ilmainen. Suunnitelman mukaiset sairaanhoitajan tai lähihoitajan käynnit tilapäisen kotihoidon maksun mukaan, kuitenkin maksimissaan 2x 12 € / vrk.

Asiakasohjaus

Ikääntyneiden asiakasohjaus
Asiakasohjaus, Ikääntyneiden palvelut, Kotihoito

Soittoajat:

ma-pe
klo 9-14

la-su
ei tavoitettavissa

Tapailanpiha 7 B, 14200 Turenki