Harvialan kartanoalueen asemakaavoitus

Kaavoituksen lähtötietoaineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maisema- ja puutarhainventointi 2007

Teknillisen korkeakoulun maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelman opintojakso MA-94.2348 ”Puutarha- ja puistoinventointi” järjestettiin Harvialassa lukuvuonna 2007. Kurssin pääasiallisena opettajana toimi dosentti Eeva Ruoff. Jakson tuotoksena saatiin 7 inventointia, joissa tarkasteltiin aluetta eri näkökulmista. Inventoinnit ovat tämän kaavahankkeen lähtökohta-aineistona. Eeva Ruoff esittää kurssin aikana jäsentyneet suositukset alueen kaavoitukselle ja käytölle. Suojeltavat puuvartiset yksilöt merkittiin kartalle ja mitattiin paikoilleen.

Luontoselvitys
Metsätähti Oy 1994

Rakennusinventointi 2002-2004

Harvialan arkeologinen inventointi
Museovirasto 2008

Torjunta-aineselvitys
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 2004

Liito-oravan esiintyminen Harvialan kartanon ympäristössä
Heikki Tamminen 2008

Lepakkoinventointi
Janakkalan Luonto ja Ympäristö ry, Ari Lehtinen 2014

Raideliikenteen tärinä- ja runkomeluselvitys
Promethor 2017

Jaa sivu