Ero lapsiperheessä

Kun vanhemmat eroavat, keskeisimpiä käytännössä hoidettavia asioita ovat parisuhteen purkaminen, lapsen asioiden järjestäminen sekä omaisuuden jakaminen.

Avioero ja avoero

Avioliitto voidaan purkaa tuomioistuimen päätöksellä. Avioeroa haetaan käräjäoikeudelta, ja sen voi saada kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen tai ilman harkinta-aikaa, kun puolisot ovat asuneet erillään keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta.

Avoliiton purkaminen tapahtuu avopuolisoiden keskinäisellä päätöksellä ilman viranomaistoimia.

Lasta koskevat sopimukset ja yhteistyövanhemmuus

Lapsen asioiden järjestäminen tapahtuu samalla tavalla riippumatta siitä, onko kyseessä avio- vai avoero. Vanhempien tulee sopia alaikäisen lapsensa huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta. Lastenvalvojan tehtävänä on avustaa vanhempia sopimusten laadinnassa ja valvoa, etteivät sopimukset ole lapsen edun vastaisia. Lastenvalvojan luona neuvoteltu ja vahvistettu sopimus on oikeudellisesti samanveroinen kuin tuomioistuimen päätös, ja lastenvalvoja arvioi lapsen etua samoilla perusteilla kuin tuomioistuin. Mikäli vanhemmat eivät pysty sopimaan lapsen asioista, päätetään niistä tuomioistuimessa.

 

Lapsen selviäminen vanhempien eron aiheuttamista muutoksista ja menetyksistä riippuu ratkaisevasti siitä, miten vanhemmat selviävät keskinäisistä ristiriidoistaan. Jos vanhemmat oppivat suhtautumaan toisiinsa myönteisesti ja tekemään yhteistyötä lapsen asioissa, se suojaa lasta ja auttaa häntä ylläpitämään kiinteää suhdetta kumpaankin vanhempaansa. Vanhempien yhteistyökyvyttömyys ja riitely aiheuttaa lapselle hyvin todennäköisesti vakavia ristiriitoja ja stressiä. Vanhempien on tärkeä hakea mahdollisimman varhain apua yhteistyöongelmiinsa.

 

Ero on aina myös psykososiaalinen prosessi, jonka työstäminen on yhtä tärkeää kuin käytännön asioiden hoitaminen.  Ks. Neuvokeskuksen Vanhemman opas/Erovanhemmuus.