Elsakodins sisäänkäynti ulkopäin.

Elsakoti

Elsakoti toimii tehostetun asumisen palvelutalona Janakkalassa asuville ikäihmisille. Toimintamme tavoitteena on asukkaiden omatoimisuuden, toimintakyvyn ja oman elämänhallinnan säilyttäminen.

Vierailut hoivayksiköissä korona-aikana.

Asukkaaksi Elsakotiin

Ympärivuorokautinen hoiva on tarkoitettu henkilölle, jonka toimintakyky on heikentynyt niin, ettei hänen kotona asumisensa ole enää mahdollista kotiin saatavan avun turvin. Ympärivuorokautiseen hoivaan haetaan ottamalla yhteyttä Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden asiakasohjaukseen.

Ikäkeskus käynnistää selvityksen ikäihmisen palvelutarpeesta. Hakemus käsitellään SAS – työryhmässä, joka kokoontuu säännöllisesti. Ikäihmisen toimintakykyä ja selviytymistä arjesta arvioidaan valtakunnallisesti käytössä olevin mittarein.

Janakkalan kunta ostaa Janakkalan Elsa ja Pauli Kodit Oy:ltä Elsakodin hoivapalvelut ja kunta on vuokrannut Elsakodin tilat.

Elsakodin yhteystiedot

Kivimiehentie 4, 12400 Tervakoski
Elsan hoitajat p. 03 680 1799,
Hildan hoitajat p. 03 680 1880
Sairaanhoitaja p. 03 680 1862

Katja Lampela
vs. palvelupäällikkö
Kivimiehentie 4, 12400 Tervakoski
Puh. 03 680 1862
katja.lampela@janakkala.fi