Elsakoti

Elsakoti toimii tehostetun asumisen palvelutalona Janakkalassa asuville ikäihmisille. Toimintamme tavoitteena on asukkaiden omatoimisuuden, toimintakyvyn ja oman elämänhallinnan säilyttäminen.

Asukkaaksi Elsakotiin

Ympärivuorokautinen hoiva on tarkoitettu henkilölle, jonka toimintakyky on heikentynyt niin, ettei hänen kotona asumisensa ole enää mahdollista kotiin saatavan avun turvin. Ympärivuorokautiseen hoivaan haetaan ottamalla yhteyttä Janakkalan kunnan Ikäkeskukseen.

Ikäkeskus käynnistää selvityksen ikäihmisen palvelutarpeesta. Hakemus käsitellään SAS – työryhmässä, joka kokoontuu säännöllisesti. Ikäihmisen toimintakykyä ja selviytymistä arjesta arvioidaan valtakunnallisesti käytössä olevin mittarein.

Janakkalan kunta ostaa Janakkalan Elsa ja Pauli Kodit Oy:ltä Elsakodin hoivapalvelut ja kunta on vuokrannut Elsakodin tilat.

Elsakoti

Kivimiehentie 4, 12400 Tervakoski
Elsan hoitajat puh. 019 758 0799,
Hildan hoitajat puh. 019 758 0880

Satu Piiroinen
palvelupäällikkö
Kivimiehentie 4, 12400 Tervakoski
Puh. 019 758 0877
satu.piiroinen@janakkala.fi