Asiakasmaksut

Elsakodin kuukausimaksu koostuu vuokrasta, tukipalveluista, aterioista sekä nettotuloihin perustuvasta asumispalvelumaksusta. Tukipalvelut sisältävät asukkaiden ateriat, turvapuhelimen, pyykkihuollon ja siivouksen. Hoiva- ja hoitotyöhön sisältyy asukaslähtöinen hoidonsuunnittelu kuntouttavan hoitotyön keinoin.

Asukas on oikeutettu hakemaan Kelan eläkkeensaajan hoitotukea, asumistukea ja kunnan myöntämää kuljetustukea. Henkilökunta auttaa etuuksien hakemisessa tarvittaessa.

Lisätietoja
Asiakasmaksut