Historiaa

Palvelutalosäätiön perustaminen

Elsa ja Pauli Kotien edeltäjä Janakkalan Palvelutalosäätiö perustettiin vuonna 1984 tilanteessa, jossa kunnan voimavarat eivät riittäneet vastaamaan kasvaneeseen vanhustenhuollon tarpeeseen. Janakkalan kunnan asukkaista oli yli 65-vuotiaita 13 % eli noin kaksi tuhatta henkilöä ja määrä kasvoi edelleen. Kunnan silloinen sosiaalijohtaja Pauli Kairisvuo oli vahvasti mukana säätiön perustamisessa. Kunnan lisäksi säätiön muita perustajia olivat Kiipulasäätiö, Janakkalan seurakunta, Janakkalan Kehitysvammaisten tuki ry ja Janakkalan Sydänyhdistys ry.

Talohankkeet ja kotipalvelun aloittaminen

Säätiön ensimmäiset asuintalot olivat Tervakoski Oy:n lahjoittamat Lepolan rivitalot, jotka oli tarkoitettu vanhusten asunnoiksi. Viihtyisä Lepola jouduttiin kuitenkin vuonna 2012 myymään mittavien remonttitarpeiden takia.

Palvelutalosäätiön ensimmäinen oma rakennushanke oli 28 vanhusten asuntoa käsittävä Tohvelakoti, joka valmistui Turengin keskustaan vuonna 1987. Tohvelakoti oli alusta alkaen suosittu ja hakijoita oli enemmän kuin voitiin ottaa vastaan. Alkuvaiheessa Tohvelakoti tarjosi myös ruokapalvelua ympäristön asukkaille.

Kotipalvelutoiminta aloitettiin Janakkalassa vuonna 1992 ja tällä hetkellä kotipalvelun piiriin kuuluu noin seitsemänkymmentä asiakasta.

Vuonna 1990 rakennettiin Turenkiin Mäntysokerin tontille vammaisille asukkaille tarkoitettu rivitalo Mäntykoti sekä vuonna 2001 uusi yhdeksän palveluasuntoa käsittävä Honkakoti.

Tervakoskelle rakennettiin vuonna 1994 lähinnä ikäihmisille tarkoitettu palvelutalo Elsakoti. Vuonna 2013 Elsakoti koki ison muutoksen, kun uusi kahdenkymmenen asunnon laajennusosa valmistui.

Palvelutalosäätiön hankkeet rahoitettiin pääosin Raha-automaattiyhdistyksen avustuksilla, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n korkotukilainoilla sekä investointiavustuksilla. Myös Janakkalan seurakunnan Hilda-Pauliina –säätiö osallistui sekä Elsakodin rakentamiseen että laajentamiseen merkittävillä lahjoituksilla.

Sosiaali- ja terveysalan koventunut kilpailutilanne ja toimintaympäristössä odotettavissa olevat isot muutokset aiheuttivat sen, että Janakkalan Palvelutalosäätiön toimintaa jatkamaan päätettiin perustaa osakeyhtiö. Kesällä 2018 säätiön liiketoiminta ja henkilökunta siirtyivät perustettavalle, Janakkalan kunnan omistamalle osakeyhtiölle Janakkalan Elsa ja Pauli Kodit Oy:lle, joka jatkaa perinteikästä toimintaa sellaisenaan. 1.1.2023 yhtiön omistus siirtyi Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle.

Elsa ja Pauli Kodit haluaa nimessään kunnioittaa toimintaansa vahvasti vaikuttaneita kahta henkilöä, Elsaa ja Paulia. Elsa Elomaa oli tervakoskelainen opettaja, jonka testamenttivaroilla perustetun Hilda-Pauliina –säätiön lahjoitukset olivat ratkaisevan tärkeitä Elsakotia perustettaessa ja myöhemmin laajennettaessa. Pauli Kairisvuo taas oli Janakkalan kunnan sosiaalijohtaja, jonka sydäntä lähellä oli ikäihmisten ja vammaisten hyvä asuminen ja joka omistautuneena ja vaivojaan säästelemättä oli perustamassa Janakkalan Palvelutalosäätiötä.