Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, enduromoottoripyörä kilpailu Kalpalinnassa.

Kuulutuksen pääset lukemaan täältä. Kilpailu lupahakemus Janakkalan Kunta 02072020. Ilmoitus melua aiheuttavasta toiminnasta Kalpalinna Sprint II. SML Kilpailulupa ja vakuutus.…

Kokonainen festivaali

Kokonainen festivaali jo viidettä kesää Hämeessä – Naistekijöitä ja tasa-arvoa esiin nostava musiikkifestivaali kasvaa, monipuolistaa toimintaansa ja musisoi elokuussa 2020…

Poikkeamishakemus Lastujärven alueella

Lastujärven etelärannalle haetaan poikkeamista maankäyttö- ja rakennuslain 72.1 §:n määräyksestä. Poikkeaminen koskee kotalaavun rakentamista tilalle Metsä-Haltia (165-432-7-87). Kyseessä on kunnan…

Suunnittelutarveratkaisuhakemus Koljalaan

Kunta hakee Koljalaan tilan Saartenkorpi (165-412-14-20) alueelle suunnittelutarveratkaisuja (MRL 16 §, 137 §) kahden omakotitalon ja niihin liittyvien talousrakennusten rakentamiseen…

Suunnittelutarveratkaisuhakemus Viralaan

Kunta hakee Viralaan tilan Kotimäki (165-436-4-89) alueelle suunnittelutarveratkaisuja (MRL 16 §, 137 §) kahden omakotitalon ja niihin liittyvien talousrakennusten rakentamiseen…

Päivitetyt ohjeistukset vierailuihin pitkäaikaishoivan ja -hoidon toimintayksiköissä

Sosiaali- ja terveysministeriön 24.6.2020 pitämässä tiedotustilaisuudessa annettiin uusia suosituksia koronapandemian aikana mahdollistettaviin läheisten vierailuihin liittyen. Vierailujen osalta noudatetaan kansallisia suosituksia.…

Ikääntyneille suunnattu koronapuhelin suljetaan rajoituksien hellittäessä

Tiedote ikääntyneiden ja vammaisten palveluihin liittyen Suomen hallitus on päättänyt 23.kesäkuuta jälleen uusista linjauksista liittyen koronapandemiaan. Vakaassa koronatilanteessa eri rajoituksia…

Turengin asemakaavan muutos, Hopealahti

Asemakaavaehdotus on nähtävänä 25.6.-14.8.2020 (MRL 65 § ja MRA 27 §). Asemakaavan muutos koskee korttelia 526 sekä katualueita. Asemakaavan muutoksella…

Tarjouspyyntö: Tievalaistuksen rakentaminen Myllynkulmantie ja Lakkimäentie

Janakkalan kunnan tila- ja aluepalvelu pyytää urakkatarjouksia Myllynkulmantien ja Lakkimäentien tievalaistuksen rakentamisesta kokonaisurakkana liitteenä olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Myllynkulmantie ja Lakkimäentie…

Tarjouspyyntö Leppäkosken vedenottamon saneerauksen rakennustöistä

Janakkalan Vesi pyytää urakkatarjousta Leppäkosken vedenottamon saneerauksen rakennustöistä täysin valmiiseen kuntoon tehtynä oheisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Urakka on kokonaishintaurakka. Urakka käynnistyy…

Markkinaoikeus hylkäsi valituksen koskien jätekuljetuksien kilpailutusta

Tekninen lautakunta on 15.10.2019 § 187 päättänyt valita Janakkalan kunnan jätekuljetuksien urakoitsijaksi/sopimustoimittajaksi Urbaser Oy:n ajalle 2020-2024 (60 kk+24 kk optio).…