Tekninen lautakunta ehdottaa skeittipaikkaa Tapailaan

Tekninen lautakunta lausui (18.4.) Turengin uuden jalkapallon tieltä siirrettävän skaittaipaikasta näin:  Tarkasteltujen paikkojen sijainti, saavutettavuus ja muut edullisuusnäkökohdat huomioiden Tapailan puiston aluetta pidetään kokonaisuutena soveltuvimpana skeittipaikan perustamiselle.

Skeittipaikan sijainnista päättää Elämänlaatulautakunta.

Alustavissa suunnitelmissa on rakentaa uusi skeittipaikka betonista. Betonirakennelma on kestävä ja hiljainen verrattuna nykyisiin vanerisiin ramppeihin ja on käytännössä huoltovapaa. Suunnitelmat toteutetaan yhteistyössä paikallisten harrastajien ja Suomen Rullalautaliiton kanssa.

Vertaillut paikat olivat:

  1. Tapailan puistoalue

Alue sijoittuu keskeisesti Turengin taajaman keskustavyöhykkeelle ollen kuitenkin väljässä ympäristössä. Se on tavoitettavissa kevyen liikenteen reitistön välityksin. Puistoalueella rullalautailu ei ole ristiriidassa alueen käyttötarkoituksen kanssa, vaan toteuttaa yleisiä tavoitteita liikunnan ja virkistyksen sekä hyvän saavutettavuuden osilta. Kustannusarvio perustamistöiden osalta on edullisin.

 

  1. Hakamäki

Hakamäen aluetta on suunniteltu keskitetyksi liikuntapaikaksi. Tämä tavoite tukee osaltaan rullalautapuiston sijoittamista. Paikka on myös kevyen liikenteen väylästön varrella. Yksittäisenä liikuntapaikkana ko. alueella käyttöaste voi jäädä keskeisemmin sijoittuvaa paikkaa alhaisemmaksi. Valvonnan järjestäminen on syrjemmän sijoittumisen myötä työläämpää. Kustannusarvio perustamistöiden osalta on kallein.

 

  1. Turengin alakoulun piha-alue

Koulun piha-alueella tavoitettavuus olisi hyvä. Rullalautailu olisi myös hyvin yhdistettävissä kouluajan välituntiliikkumiseen. Keskuskoulun mahdollinen sijoittaminen alueelle aiheuttaa suunnittelu- ja erityistarpeita, jolloin pohjatöiden hinta nousee vastaavasti. Kustannusarvio perustamistöiden osalta on toiseksi kallein.

Teknisen lautakunnan kokouksen pöytäkirjaan.