Suomen Kasvukäytävän keskiosan kunnat puoltavat kolmosraiteen nopeaa toteuttamista

Viime marraskuussa Hattulan, Hausjärven, Hämeenlinnan, Janakkalan, Lopen ja Riihimäen valtuustot ja johtavat viranhaltijat kokoontuivat Tervakoskella yhteiseen, alueen haasteita pohtineeseen tapaamiseen. Tapaamisessa sovittiin yhteistyön tiivistämisestä, joka konkretisoitui keskiviikkona 10.1. kunnanjohtajien sekä valtuustojen ja kunnanhallitusten puheenjohtajien tapaamisessa Janakkalassa.

Kuntajohdon tapaamisessa sovittiin yhteistyön periaatteista, joihin kuuluvat mm. vaihtuva puheenjohtajuus ja sihteeriys sekä se, ettei yhteistyötä varten perusteta uutta erillistä organisaatiota.

Yhteistyötä lähdetään tekemään kasvukäytävän alueelliseksi vahvistamiseksi mm. asemanseutujen/raideliikenteen kehittämisen, julkisen liikenteen/pendelöijien palvelujen, markkinoinnin ja matkailun sekä elinkeinoelämän ja oppilaitosyhteistyön merkeissä.

Ensimmäisenä käytännön toimenpiteenä sovittiin, että kuntien markkinointihenkilöt valmistelevat kasvukäytävän keskiosan (kyseisten kuntien) yhteismarkkinoinnin kärjet.

Kasvukäytävän keskiosan kuntajohto otti myös yhteisesti kantaa pääradan kolmosraiteen nopean toteuttamisen puolesta.

Kunnanjohtajat ja puheenjohtajat kokoontuvat seuraavan kerran 11.4.2018 ja

kunnanvaltuustot 25.4. Seuraavia tapaamisia isännöi Riihimäki.