Leppäkosken talousveden toimitusvarmuutta on parannettu

Janakkalan Vesi  on parantanut Leppäkosken alueen talousveden toimitusvarmuutta toisella syöttövesijohdolla. Tämän seurauksena mahdollisten vesijohtovuotojen aiheuttamat vesikatkot ovat jatkossa lyhyempiä ja koskevat pienempää määrää kotitalouksia.