Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion

Kunnanvaltuusto hyväksyi 13.11. Janakkalan talousarvion 2018 ja sitä seuraavien vuosien taloussuunnitelman

Kunnanhallituksen talousarvioehdotukseen tehtiin seitsemän muutosehdotusta, joista läpi meni seuraavat

  • Perusturvan asiakasmaksujen korotuksesta luovutaan.
  • Käyttötalousosioon lisättiin 10 000 € Tervakosken Seuratalon tuolien kunnostamiseen. Työ tehdään kunnan omana työnä Kino- ja Paja-toimintana.
  • Talonrakennusinvestointeihin urheilukenttien huoltorakennuksien kohdalle lisätään Hakamäen huoltorakennus/latukonevarastolle 40 000 € vuodelle 2018.

Veroprosentit säilyvät esityksen mukaisesti ennallaan.

Valtuustoaloitteita tehtiin yksi: Julkisen liikenteen uudelleen suunnittelu Janakkalan osalta siten, että se palvelee paremmin myös tervakoskelaisia, ennen kaikkea opiskelijoita.

Kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirja julkaistaan täällä.