Kunnanhallitus:  Kauriinmaan eteläosan kaavaehdotus nähtäville

Kunnanhallitus hyväksyi (13.3.) ja asettaa nähtäville Kauriinmaan eteläosan kaavaselostuksen ja kaavaehdotuksen kuulemista varten.

Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella, Kauriinmaantien itäpuolella ja se rajautuu Turengin rakennetun taajaman itäreunaan. Pohjoisessa alue rajoittuu Tukkikaarteen asuntokortteliin ja etelässä viljeltyyn peltoon. Alue on osittain metsäinen ja osittain taimikkona.

Kaavaluonnos sisältää 20 uutta omakotitonttia. Lisäksi alueella oleva omakotitalo sisällytetään asemakaavaan. Alueen ajoneuvoliikenne liittyy Kauriinmaantiehen suoraan ja Tukkikaarteen kautta.

Kunnanhallituksen pöytäkirja liitteineen julkaistaan täällä.