Kunnanhallitus hyväksyi sopimuksen Moreeni-Rastikankaan kehittämisestä

Kunnanhallitus hyväksyi (18.12.) Hämeenlinnan kaupungin ja Janakkalan kunnan välisen sopimuksen Moreeni-Rastikankaan kehittämisestä.

Sopimuksen tarkoituksena on jatkaa Hämeenlinnan kaupungin ja Janakkalan kunnan yhteistä työtä, jolla nykyisten ja tulevien yritysten toimintaedellytykset paranevat sekä alueen saavutettavuus lisääntyy. Moreenille ja Rastikankaalle rakennetaan markkinointia tukeva yhteinen brändi.

Sopimuksella sovitaan, että

1) Tehdään yhteistyöprojekti, jossa rakennetaan Moreeni-Rastikankaan alueen yritysten yhteistoimintakonsepti,

2) Edistetään uuden moottoritiliittymän toteutumista ja

3) Jatketaan työryhmätyöskentelyä

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan täällä.