Janakkalan uudella paloasemalla julkinen valotaideteos Hehku

Janakkalan uudella paloasemalla julkistettiin 2.1.2018 klo 17 valotaiteilija Juha Rouhikosken pysyväisluonteinen ja julkinen valotaideteos Hehku. Teos on toteutettu kiinteänä rakennusosana harjoitustorniin. Paloaseman taidehankinnan tavoitteena on ollut lisätä alueen viihtyisyyttä, tarjota näkökulmia pelastuslaitoksen toimintaan taiteen keinoin sekä parantaa taiteen saavutettavuutta. Taideteos toimii myös ikään kuin porttina moottoritien ja Turengin keskustan välillä. Keskeisen sijainnin ja erinomaisen näkyvyyden vuoksi kohde on ihanteellinen paikka julkiselle taiteelle. Kuntarahoitus on hyväksynyt 20 000 euron (alv 0 %) lisärahoituksen osaksi Janakkalan paloaseman leasingsopimusta taidehankinnan toteuttamiseksi.

Paloaseman taidehankintatyöryhmä, johon kuuluu Janakkalan kunnan tekninen johtaja Jukka Vahila sekä käyttäjien edustajat tekninen päällikkö Tuomo Virkkala ja vs. pelastusjohtaja Petri Talikka valitsi keväällä 2017 Janakkalan kunnan rakennuttaja Liisa Jokisen ja silloisen kulttuurisihteeri Piia Lievetmursun esittelyn perusteella palolaitoksen teoksen toteuttajaksi valotaiteilija Juha Rouhikosken.

Juha Rouhikoski (1971) työskentelee valotaiteen ja -installaatioiden sekä arkkitehtonisen valosuunnittelun parissa. Valo on ollut hänelle tärkein kiinnostuksen kohde ja ilmaisun väline jo vuodesta 1990 lähtien. Hän on toteuttanut useita mittavia valoteosprojekteja näyttelyihin, tapahtumiin ja esityksiin sekä koti- että ulkomailla. Hän kehittää jatkuvasti uusia tapoja käyttää valoa taiteellisessa työskentelyssään. Rouhikoski on myös tammikuussa 2017 perustetun Suomen valotaiteen seura FLASH:in puheenjohtaja.

Paloaseman valoteos HEHKU on syntynyt pelastustoimen arvojen innoittamana kunnioittamaan rohkeutta ja urheutta. Teostekniikkana on käytetty metallilevyjen perforointia, jonka keinoin materiaaliin muodostuu graafinen hahmo. Hehku –nimi kuvastaa ihmisen sisäistä paloa sekä tulta sielussa, jonka taitelija toivoo roihuavan vapaana ja villinä.

Teoksen tiedot:

Juha Rouhikoski: HEHKU, 2017

Metallilevyt, reikägrafiikka, valonlähteet

Valokuva: Antti Roos