Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää avustuksia asumisneuvojatoimintaan.

Hyvä vastaanottaja,

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää vuonna 2018 yhteensä 0,9 miljoonan euron
edestä avustuksia asumisneuvojatoimintaan, mikäli eduskunta osoittaa vuoden 2018 talousarviossa
tarkoitukseen määrärahavaltuuden. Vuoden 2018 määräraha koskeva haku on auki 1.12.2017-
15.1.2018. Lisätietoja avustuksesta ja sen hakemisesta löytyy ARAn sivuilta:

Pyydämme, että kunta julistaa ko. avustusmäärärahan haettavaksi alueellaan.

Hakemukset tulee toimittaa ARAlle määräpäivään mennessä osoitteeseen: Vesijärvenkatu 11 A, PL 30, 15141 Lahti tai
kirjaamo.ara@ara.fi Huomioittehan, että mikäli hakijana on järjestö tai yhteisö, tulee hakemuksiin liittää
kunnan lausunto.