Hammashoidon päivystys

Janakkalassa hammashoidon päivystys tapahtuu virka-aikana (ma-pe klo 8-15) Turengin hammashoitolassa ja virka-ajan ulkopuolella (ma-pe klo 15-21, viikonloput ja arkipyhät) Kanta-Hämeen keskussairaalassa suusairauksien poliklinikalla.

Ehdot ja kriteerit

Päivystyksessä ei hoideta useita päiviä jatkuneita, lieviä tai vähän haittaavia oireita, lohkeamia, paikan tai nastahampaan irtoamista eikä proteesin tai oikomislaitteen rikkoutumista.

Ohjeet

Hammashoidon päivystykseen varataan aika puhelimitse ma-pe klo 8-15.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Ikäihmisten terveystarkastukset

Ikäkeskuksessa ohjataan ja neuvotaan ikäihmisiä terveyden edistämiseen, sairauksien ennaltaehkäisyyn sekä niiden varhaiseen toteamiseen liittyvissä asioissa. Ikäihmisten ennakoivia terveystarkastuksia tehdään niin vastaanotolla kuin kotikäynnilläkin. Yhdessä asiakkaan ja läheisten kanssa arvioidaan sekä edistetään ikäihmisen toimintakykyä ja terveyttä. Lisäksi voidaan arvioida tarvetta palveluille kotona pärjäämisen tueksi.

Ohjeet

Ota yhteyttä Ikäkeskuksen asiakasohjauspuhelimeen.

Ikäihmisten asumispalvelut

Janakkalan kunta järjestää tehostettua palveluasumista ja laitoshoitoa paljon apua tarvitseville ikäihmisille. Ympärivuorokautinen hoiva on tarkoitettu henkilölle, jonka toimintakyky on heikentynyt niin, ettei hänen kotona asumisensa ole enää mahdollista kotiin saatavan avun turvin.

Janakkalan kunnalla on kaksi asumispalveluyksikköä: Kotipelto ja Kyterinhovi sekä yksi vanhainkoti Tapailakoti. Kunta ostaa myös asumispalvelua Janakkalan palvelutalosäätiöltä, joka omistaa Elsakodin.

Ehdot ja kriteerit

Perusturvalautakunta on määritellyt ympärivuorokautisen hoidon kriteerit.

Ohjeet

Kotona asuminen on kunnassa ensisijainen vaihtoehto. Ympärivuorokautista hoivaa haet tilanteessa, jossa kotiin annettavat palvelut eivät enää riitä turvaamaan kotona asumista. Ennen hakemuksen tekemistä toteutetaan moniammatillinen palvelutarpeen arviointi, joka useimmiten sisältää kotona toteutettavan arviointijakson. Hakemus käsitellään työryhmässä, jota kuultuaan viranhaltija tekee päätöksen ympärivuorokautisen paikan saamisesta.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Asumispalveluissa asiakas maksaa vuokran, ateriat ja hoivamaksun. Hoivamaksu perustuu asiakkaan tuloihin.